มนุษย์เงินเดือนห้ามพลาด รู้ไหม กองทุน SSF ลดหย่อนภาษีได้!

สำหรับคนที่เริ่มทำงานมาสักพัก ใช้ชีวิตเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้เริ่มมั่นคงแล้ว อย่าเพิ่งชะล่าใจ เพราะสภาพการณ์เศรษฐกิจและชีวิตของเรานั้นไม่แน่นอน หากมีรายได้จากเงินเดือนเพียงอย่างเดียวนับว่าค่อนข้างเสี่ยง และหากอยากได้เงินไปทำอะไรที่มากขึ้น ก็อาจจะไม่มีเงินเพียงพอในการตอบสนองความสุขในวัยหลังการทำงาน การลงทุนในกองทุนจึงเข้ามามีบทบาทมากในชีวิตใครหลายคน โดยเฉพาะกองทุนที่ให้สิทธิพิเศษทางภาษีอย่างกองทุน SSF ที่อาจได้ยินหลายคนพูดถึงว่าเป็นการออมในระยะยาว แต่จะเป็นอย่างไร ช่วยได้แค่ไหน มาดูกันเลย

krungsri plearn

กองทุน SSF คืออะไร
กองทุนรวมเพื่อการออม หรือ Super Saving Fund เป็นกองทุนระยะยาวที่ตั้งมาเพื่อให้เหล่ามนุษย์เงินเดือนและประชาชนทั่วไปได้รู้จักการออมเงินในระยะยาว เพื่อให้มีเงินเก็บไว้ใช้อย่างน้อยก็หลังเกษียณ เหมือนเป็นหลักประกันความเสี่ยงว่า ถึงเวลาในเราไม่อาจทำงานได้แล้วเราเพราะอายุมากขึ้น ก็ยังมีผลตอบแทนจากกองทุนนี้คอยช่วยเราอีกทางหนึ่ง โดยหากถือกองทุนนี้แล้ว จะต้องถือครองเป็นระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป นับจากวันที่ทำการซื้อ ไม่มีขั้นต่ำในการถือครอง และไม่จำเป็นต้องซื้อต่อเนื่องทุกปีก็ได้นั่นเอง

เงื่อนไขการใช้ลดหย่อนภาษี
สำหรับใครที่อยากซื้อกองทุน SSF เพื่อนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีนั้น กองทุนนี้สามารถลดหย่อนได้ 30% ของเงินได้ทั้งหมด แต่สูงสุดแล้วต้องไม่เกิน 200,000 บาท ซึ่งหลังจากรัฐบาลยกเลิกการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีของกองทุน RMF แล้ว SSF นี่แหละที่จะเข้ามามีบทบาทต่อไป สามารถเริ่มใช้สิทธิได้ในปี 2563-2567

กองทุน SSF นี้นับว่าเป็นกองทุนรวมที่เหมาะกับคนที่ต้องการออมเงินในระยะยาว โดยเฉพาะคนที่มีรายได้และต้องเสียภาษี นอกจากจะได้ออมเงินแล้ว ยังได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอีกด้วย อย่างไรก็ตาม หากใครต้องการผลตอบแทนที่สูงและความคล่องตัว กองทุนนี้อาจยังไม่ตอบโจทย์เนื่องจากมีระยะเวลาการถือครองที่นานกว่าจะได้เงินกลับมาใช้