ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่แผนกรุงเทพ หากคุณยังคงเรียกดูและใช้เว็บไซต์นี้คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะควบคุมความสัมพันธ์ของแผนกรุงเทพกับคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้

แผนกรุงเทพคำว่า ‘เรา’ หรือ ‘เรา’ หมายถึงเจ้าของเว็บไซต์ คำว่า ‘คุณ’ หมายถึงผู้ใช้หรือผู้ดูเว็บไซต์ของเรา การใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้:

  • เนื้อหาของหน้าเว็บไซต์นี้ใช้สำหรับข้อมูลทั่วไปของคุณและใช้งานเท่านั้น มันอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ทั้งเราและบุคคลที่สามไม่รับประกันหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องตรงเวลาประสิทธิภาพความสมบูรณ์หรือความเหมาะสมของข้อมูลและวัสดุที่พบหรือเสนอในเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ คุณรับทราบว่าข้อมูลและวัสดุดังกล่าวอาจมีความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดและเราจะยกเว้นความรับผิดต่อความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดดังกล่าวอย่างชัดแจ้งตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต
  • การใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ของคุณในเว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเองซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น จะเป็นความรับผิดชอบของคุณเองเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์บริการหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ผ่านเว็บไซต์นี้ตรงตามข้อกำหนดเฉพาะของคุณ
  • เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา เนื้อหานี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการออกแบบโครงร่างลักษณะที่ปรากฏและกราฟิก ห้ามทำซ้ำนอกเหนือจากประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
  • เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ผลิตซ้ำในเว็บไซต์นี้ซึ่งไม่ได้เป็นทรัพย์สินของหรือได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการจะได้รับการยอมรับบนเว็บไซต์
  • การใช้เว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าเสียหายและ / หรือเป็นความผิดทางอาญา
  • เว็บไซต์นี้อาจรวมลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นระยะ ๆ ลิงค์เหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม พวกเขาไม่ได้มีความหมายว่าเรารับรองเว็บไซต์ เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง
  • คุณไม่สามารถสร้างลิงค์ไปยังเว็บไซต์นี้จากเว็บไซต์หรือเอกสารอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากแผนกรุงเทพ