เจาะลึก! สายคอนโทรลมีชีลด์ยอดนิยมมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง

ในการเชื่อมต่อวงจร สายคอนโทรลนับว่าเป็นสายเคเบิลหรือสายไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่สำคัญ โดยใช้ทองแดงเป็นตัวนำไฟฟ้า ซึ่งลักษณะของตัวสายจะเป็นเส้นฝอยขนาดเล็ก ถูกหุ้มด้วยพลาสติกฟรอยด์ถักทอเป็นฉนวนหุ้ม ซึ่งนิยมนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรม โดยมีทั้งแบบชีลด์หุ้มและแบบที่ไม่มีชิลด์หุ้ม ซึ่งแบบมีชิลด์หุ้มจะช่วยป้องกันสัญญาณรบกวนได้เป็นอย่างดี  โดยมีสายคอนโทรลมีชีลด์จะมีที่นิยมใช้ทั้งหมด 3 แบบ ดังนี้

 

 

สายคอนโทรลมีชีลด์ทองแดงเคลือบด้วยดีบุก

เป็นชีลด์ที่มีความอ่อนตัวสูงที่สุด สามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ได้ และสามารถกันสัญญาณรบกวนในช่วงความถี่ต่ำได้ดีกว่าชีลด์แบบอะลูมิเนียมฟอยล์เพราะมีความหนามากกว่า รวมถึงมีการนำไฟฟ้าที่ดีเพราะผลิตจากทองแดง ทำให้สามารถกราวด์สัญญาณรบกวนออกได้ดีเมื่อมีสัญญาณรบกวนเป็นปริมาณมาก หรือต้องเดินสายในระยะทางไกล ๆ แต่มีราคาสูงที่สุดในชีลด์ทั้งสามประเภท เพราะมีขั้นตอนการผลิตที่ยากกว่า อีกทั้งยังใช้วัสดุที่มีราคาสูง

 

สายคอนโทรลมีชีลด์ลูมิเนียมฟอยล์

เป็นชีลด์ที่ผลิตง่าย และมีต้นทุนที่ต่ำ แต่ยังสามารถกันสัญญาณรบกวนในช่วงความถี่สูง เช่น สัญญาณดิจิตอลได้ดี แต่ยังมีข้อบกพร่อง เนื่องจากทำมาจากอะลูมิเนียมจึงมีการนำไฟฟ้าต่ำ ทำให้สามารถป้องกันสัญญาณรบกวนได้ต่ำกว่าชีลแบบทองแดงเคลือบด้วยดีบุก และไม่สามารถใช้ในอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ได้

 

สายคอนโทรลมีชีลด์แบบ Copper Tape

เป็นชีลด์ที่ผลิตง่าย มีราคาอยู่ระหว่างชีลด์สองแบบข้างต้น ซึ่งสามารถกันสัญญาณรบกวนในช่วงความถี่ต่ำได้ดีกว่าชีลด์แบบอะลูมิเนียมฟอยล์เพราะหนากว่า และมีการนำไฟฟ้าที่ดี สามารถกราวด์สัญญาณรบกวนออกได้ดี แต่มีความอ่อนตัวต่ำมาก รวมถึงไม่สามารถใช้ได้ในอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ได้